اسکوپ سنگ

گیره اسکوپ نما

📌 جایگزین سریع و کم خطر برای روش اسکوپ سیمی
📌 قابل استفاده برای سنگ و سرامیک
📌 دوام و پایداری سنگ در مواقع زازله و یخ
📌 زدگی و جدا شدن سنگ از نما
📌 نصب سریع آسان و روشی ارزان

تمامی حقوق این وب سایت برای سنگ ملل محفوظ است